تولد تا یک سال

همه می دانیم که جنین انسان تحت تأثیر محیط و مادر خود قرار می گیرد. به همین ترتیب نوزاد، پس از به دنیا آمدن در اولین روزها و هفته های زندگی اش که ارتباطات عصبی در حال شکل گیری بوده و کودک در بالاترین میزان یادگیری در طول عمر خود قرار دارد،

1.5 تا 2.5 سال

در آغاز دومین سال تولد کودکمان هستیم. نوزاد کوچک دیروز، امروز کودک نوپایی شده است که می خواهد بایستد، راه برود و مثل بزرگترها عمل کند. او در این سن دوست دارد خودگرایی، حس استقلال و توانایی هایش را نشان دهد.

2.5 تا 3.5 سال

کودکان ما در این دوره، هوشیارتر و کنجکاوتر از قبل دنیای بیرون می پردازند . با آزمون و خطا پدیده های اطراف خود را می شناسند. با آزمون و خطا پدیده های اطراف خود را می شناسد و اتفاق ها و رویدادها را پیش بینی می کند .

 

 

3.5 تا 4.5 سال

در معرض موسیقی قرار گرفتن و شركت فعال در خلق آن می‌تواند زندگی یك كودك را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت غنا بخشد و در او خلاقیت و شكوفایی برانگیزد. ارزش‌های فرهنگی را به وی منتقل كند و به رشد جسمانی، فكری و اجتماعی او كمك كند.

4.5 تا 5.5 سال

حرکت امری غریزی است و برای رشد کودک نقش محوری دارد . این نقش در زمینه های مختلف رشد هم چون رشد شناختی ، رشد عاطفی و نیز رشد حرکتی او حیاتی است . حرکت برای کودکان امکان تعامل با محیط و پاسخ گویی به محرک های اطراف خود را فراهم می آورد .

5.5 تا 6.5 سال

در دنیایی که تکنولوژی و فناوری رو به رشد است و بیشتر بازی های کودکان را وسایلی از قبیل کامپیوتر، تبلت، موبایل و ... تشکیل می دهد، با کودکانی پر از هیجانات کنترل نشده و با محیط هایی که به آنها اجازه تخلیه هیجاناتشان را نمی دهد،