1/5 تا 2/5 سال

در آغاز دومین سال تولد کودکمان هستیم. نوزاد کوچک دیروز، امروز کودک نوپایی شده است که می خواهد بایستد، راه برود و مثل بزرگترها عمل کند. او در این سن دوست دارد خودگرایی، حس استقلال و توانایی هایش را نشان دهد. دلش می خواهد اشیا را محکم در دست بگیرد و رها نکند. علی رغم همه تذکرات شما سراغ هر شی و وسیله ای می رود، درِ هر کمد و کشویی را باز می کند و هر کاری دلش بخواهد می کند و بر انجام ریخت و پاشهای خود اصرار دارد. ما بزرگترها به این خودمختاری و اعمال اراده او برچسب های مختلفی مانند لجبازی، شیطنت و... می زنیم.  ما در مجموعه سلاله با توجه به ویژگی های کودکان در این سن، کارگاه های بازی مادر وکودک را  به طور هدفمند، برای ارائه راهکارهای سودمند و کلیدهای رفتاری به والدین اجرا می کنیم.

 در این سن همراهی دائمی مادر با کودک ضروری است. کودک در حضور مادرش احساس امنیت کرده و با خیال راحت به بازی و فعالیت با کودکان دیگر می پردازد. در واقع مادر رابطی میان مربی و کودک است  که در اجرای برنامه ها کودک خویش را  یاری می رساندمربیان ما با توجه به میزان توانایی های کودکان، با اجرای بازی های نمایشی و داستان گویی، آنها را با  بسیاری از مفاهیم پایه و مهارت های زندگی آشنا می کنند.

کودکان  در این گروه سنی فرصت خواهند داشت تا با انواع وسایل و مواد مختلف در دسترس مانند رنگ، ماسه، گِل، آب، قطعه های چوب، تکه های پارچه و ... بازی کرده و به کمک مربیان دست ساخته های خود را بسازند. در این فعالیت ها کودکان و مادران با ساده ترین و در دسترس ترین وسایل فعالیتهای مربوطه را اجرا می کنند.

از آنجا که در این سن ماهیچه های ظریف و درشت بدن کودکان و مهارت به کارگیری آنها در حال رشد بوده و از دیگر سو هر یک از عضلات مختلف وظیفه و کارکرد خاصی را بر عهده می گیرند، بازی های حرکتی برنامه دیگری است که به منظور تقویت ماهیچه های ظریف و درشت دست و پای کودک و بالا بردن مهارت های جسمی- حرکتی او مانند نشستن، بلند شدن، راه رفتن،  حفظ تعادل هنگام راه رفتن، دویدن و ... اجرا  می شود.