گروه سنی 2/5 تا 3/5 سال     

کودکان ما در این دوره، هوشیارتر و کنجکاوتر از قبل دنیای بیرون می پردازند . با آزمون و خطا پدیده های اطراف خود را می شناسند. با آزمون و خطا پدیده های اطراف خود را می شناسد و اتفاق ها و رویدادها را پیش بینی می کند . همه چیز را با دقت بررسی می کند در این سن کودکان بیش از پیش نگاهشان بر اعمال و رفتار بزرگترها است و آن ها بیشتر از قبل دوست دارند شبیه بزرگتر ها باشند و از کارهای پدر و مادر خود و دیگران الگو برداری و تقلید کنند.

 کودکان در این سن در حالت نا پایداری قرار دارند . به گونه ای که هم میخواهند مستقل باشند و هم می خواهند دائماً مادر را درکنار خود داشته باشند و نمی توانند به راحتی جدا شوند به همین خاطر در این مرحله نیاز است مادران سعه صدر و صبوری بیشتری پیشه کنند تا فرایند مستقل شدن کودک به دور از اضطراب رخ دهد.

 با توجه به قدرت خلاقیت کودکان در این سن برنامه های آموزشی برای این گروه سنی بیشتر با محوریت داستان هست. به گونه ای که کلیه اهداف رشدی نظیر آموزش مهارت های اجتماعی، مهارت های کلامی مهارت های ذهنی و ...در قالب فعالیت های مختلف و مرتبط با داستان دنبال می شود.

 داستان ها به گونه ای هستند که کودکان با چالش هایی روبرو می شوند و آنها می توانند با ارائه ی راه حل های مختلف و منحصر به فرد خودشان مسئله ی مطرح شده را حل کنند. این فعالیت باعث تقویت قوای ذهنی و قدرت حل مسئله آنها می شود.

 هنر و خلاقیت موضوعی است که ما در آموزش های خود به آن اهمیت ویژه ای می دهیم. کودکان این فرصت را دارند تا با انواع وسایل و ابزار ها، آثار هنری خود را بر اساس هدف تعیین شده بسازند.

با توجه به این که در این سن قدرت انتخاب و تصمیم گیری کودکان در حال شکل گیری است آنان در انتخاب نوع فعالیت هنری و ابزارهای مورد نیازشان آزاد بوده و دست به انتخاب می زنند.

کارگاه هایی که در این گروه سنی برگزار می شوند:

 

 ·        سفرهای تخیلی 1                                                             ·        سفرهای تخیلی 2                                                               ·        باران