کارگاه جست و خیز       

حرکت امری غریزی است و برای رشد کودک نقش محوری دارد . این نقش در زمینه های مختلف رشد هم چون رشد شناختی ، رشد عاطفی و نیز رشد حرکتی او حیاتی است . حرکت برای کودکان امکان تعامل با محیط و پاسخ گویی به محرک های اطراف خود را فراهم می آورد . با استفاده از حرکت آنها به جست و جو می پردازند ، تجربه می کنند و عجایب بی شمار زندگی را کشف می نمایند . حرکت ، حکم وسیله ی اولیه ی جمع آوری اطلاعات را برای کودک دارد . وسیله ای که به آنها کمک می کند تا دائما با اطلاعات پیچیده تری آشنا شوند . به عبارت دیگر کودک به کمک حرکت تصورات خود را از خود و دنیای پیرامون ، توسعه می بخشد .


با توجه به اهمیت حرکت ، کودکانمان در خانه ی کودک سلاله بسته به گروه سنی خود در رشته های ورزشی مختلف مانند بسکتبال ، ژیمناستیک ، یوگا و ... به انجام حرکات ورزشی می پردازند .

برخی از فوايد جسمى ، روانی و اجتماعی ورزش :

·        بهبود عملکرد سیستم های بدن : سيستم هاى مختلف بدن کودک از جمله سیستم تنفسی ، قلبی -عروقی ، سیستم عصبی ، سیستم عضلانی و ... در اثر ورزش کارايى بهترى پيدا مى کنند و موجب سلامتی کودک می شود .

·        کسب خصال پسنديده : ورزش، روحيه شجاعت، اعتماد به نفس، فداکارى، گذشت، تعاون و همکارى، توجّه به حقوق ديگران و حس مسؤوليت پذيرى را در کودکان ايجاد و تقويت مى کند .


·        ايجاد آمادگى روحى : ورزش، کسالت و تنبلى را از کودک زدوده و به وى شادابى و نشاط مى بخشد .

·        قانونمندى: ورزش توجّه به قانون و احترام به آن را در کودک به وجود مى آورد.

·        تخلیه ی هیجانی : کودک با ورزش کردن انرژی خود را تخلیه می کند و کمتر رفتارهای پرخاشگرانه از خود بروز می دهد. 

 

·        تقویت روحیه ی اجتماعی : از آنجا که انجام حرکات ورزشی کودکان به صورت گروهی می باشد آنان در حین تمرین ، مهارت های مختلفی که موجب سازگاری آنان با دیگران می شود را می آموزند . از جمله رعایت نوبت ، رعایت حقوق اعضای تیم و ...

اهداف کلاس ورزش

حرکات پایه : حرکات پایه نقش بسیاری در شکل گیری وضعیت مکانیکی بدن در شرایط ایستا و پویا دارد . در این قسمت ، حالت های صحیح راه رفتن ، دویدن ، پریدن و حتی نشتن و ایستادن (روی یک پا ، دوپا ) تمرین می شود .

در بخش گرم کردن ، سرد کردن و برخی مواقع در اجرای اهداف اصلی از انواع راه رفتن ها و انوااع جهش ها (لی لی کردن ، طناب زدن ، پای کالسکه و ... ) استفاده می شود .

آمادگی جسمانی : آمادگی جسمانی عاملی تعیین کننده در سلامت جسمی –حرکتی کودک است که از اجزای زیر تشکیل می شود:

استقامت عمومی : دوی طولانی

چابکی : قابلیت جا به جایی بدن بدون تغییر

سرعت : افزایش سرعت عمومی عضلات در انجام کار

تعادل : حفظ تعادل بدن

استقامت عضلانی : استمرار در انجام کار توسط یک یا چند عضله

قدرت عضلانی : انجام کاری با استفاده از حداکثر قدرت عضله