کارگاه زرد، قرمز ، آبی

پیکاسو می گوید :

« کاش هنوز چهار ساله بودم و خطاهایم ناب بود . کاش بزرگ نمی شدم و مثل کودکی هایم نقاشی می کردم .»

همه ی کودکان هنرمندند ! مساله این است که چگونه در روند رشد هنرمند باقی بمانند . برای کودکان نقاشی راهی برای آفرینش چیزی منحصر به فرد است . هیچ فرد دیگری این نقاشی را دقیقاً به همین گونه نیافریده است . اوست که تصمیم گیرنده است . برای کودکان کارهای هنری راهی برای ابراز عقاید و برقراری ارتباط با دیگران است .

یادمان باشد که محدودیت خلاقیت آفرین است. مثلا فرض کنید به گروهی از کودکان بگوییم یک جوجه بکشند و همه ی ابزار های موجود را در اختیارشان بگذاریم در این صورت به احتمال زیاد آثار بچه ها اغلب شبیه هم خواهند بود و اکثر آنها از معمول ترین روش استفاده خواهند کرد ، نقاشی روی کاغذ ! اما اگر هیچ یک از ابزارهای معمول در دسترس آنها نباشد چه؟ در این صورت کودکان ذهن خود را به کار می اندازند و به اشیا با دیدی جدید نگاه می کنند. در این حالت است که "خلاقیت" شکوفا می شود و یک تکه چوب می تواند تبدیل به فیل شود.

در کلاس زرد ، قرمز ، آبی کودکان تجارب متفاوت هنری به دست آورده و در کلاس هنر خلاق تمرکز اصلی بر روی حل مسئله و خلاقیت با کمک ابزار به ظاهر بدون استفاده می باشد .

« اهداف کلاس هنر »

هدف اصلی در کلاس هنر :

« تربیت هنری » کودکان است که به معنای پرورش ذهن و احساس کودک است که در خدمت رشد فکری ، خلاقیت ذهن و باروری استعدادهای نهان اوست .

ویژگی های یک فعالیت موفق در حیطه ی نقاشی کودک :

1.      ترسیم نقش توسط کودک

2.      بازآفرینی یک مفهوم یا پدیده

3.      نقش ترسیمی متاثر از ادراکات خود کودک است .

4.      رعایت تناسب سن

5.      پویا باشد : فعالیتی که شبیه به بازی باشد ، کودکان به هیجان بیایند ، همهمه کنند ، راه بروند ، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و ... .

6.      فراهم کردن زمینه ی بروز خلاقیت : کودکان لازم است تفاسیر متفاوتی بر اساس نوع ادراک و احساس خود از یک فعالیت داشته باشند .

7.      توجه به آزادی انتخاب و عمل

8.      الگو ، مدل ، کلیشه ممنوع

9.      پرهیز از ارائه دستورالعمل در شیوه ی کار

 

·        مهارت در دست گرفتن ابزار (مداد ، قلم مو ، ماژیک ، گچ ، شابلون ، مهر و ... )

·        مهارت کنترل حرکات دست در گشیدن خطوط ، رنگ آمیزی و ...

·        هماهنگی میان اعضای چشم و دست در انجام کارهایی هم چون فرم دادن ، بریدن ، رنگ کردن و ...

·        جلب توجه کودک به محیط پیرامون

·        شناخت رنگ های اصلی و رنگ های ترکیبی و چگونگی ساخت آنها

·        شناخت ابزار و تکنیک های متفاوت هنری

·         پشتکار و مداومت در به اتمام رساندن کارهای هنری

·        پیروی از سلسله دستورالعمل ها برای انجام کاری هنری

·        توانایی در بیان و نمایش دانسته ها ، افکار و احساسات با خلق کاری هنری

·        توانایی در انجام کارگروهی به هنگام انجام پروژه های هنری

·        توانایی در بیان نظرات خود در مورد محصولات هنری و تجارب مرتبط ( شرح کار هنری با بررسی رنگ ، بافت ، شکل ، ... )

·        برانگیختن تخیل و خلاقیت در کودکان

·        گسترش توانایی در درک و لذت بردن از زیبایی ها