کارگاه آشنایی با فرهنگ ها

کلاس آشنایی با فرهنگ ها

انسان ها از نظر نژاد ، ظاهر ، پوشش ، طرز تفکر و ... با یکدیگر متفاوتند . درک تفاوت های انسان ها و سازگاری با آنها از جمله شایستگی هایی است که برای انسان قرن بیست و یکم ضروری تلقی می شود .

در کلاس آشنایی با فرهنگ ها، کودکان و مربی در هر جلسه به صورت خیالی به یک کشور ، شهر و یا روستا سفر می کنند و با آداب و رسوم، موسیقی، پوشش گیاهی، نژاد، خوراکی ها، زبان، بازی ها و ... آنجا آشنا می شوند.  کودکان با انجام فعالیت های طراحی شده، به صورت غیر مستقیم در می یابند که انسان ها با یکدیگر متفاوتند و سبک های مختلفی برای زندگی کردن دارند. درک این مساله در این سنین ، باعث می شود کودکانمان در آینده بهتر بتوانند با تنوع افکار و آرا مواجه شده و در همه حال به دیگران و ارزش های آنها احترام بگذارند.

«اهداف کلاس آشنایی با فرهنگ ها»

جغرافیا :

 • درک روابط میان انسان ها ، مکان ها و اقلیم ها
 • آشنایی با تاثیر شرایط طبیعی بر روند زندگی انسانی
 • شناخت ابزار جفرافیایی (قطب نما ، نقشه ، کره جغرافیایی )
 • توانایی شناسایی مکان های مهم و آشنا بر روی نقشه مانند دریا ، دریاچه ، جنگل ها و ...
 • آشنایی با علائم و سمبول های مکان هایی مانند کوچه ، خیابان و ...  بر روی نقشه
 • نمایش مکان های ساده با کمک نقاشی و ساخت سازه های 3 بعدی از مکان ها
 • آشنایی ابتدایی با جهات جغرافیایی (جنوب ، شمال ، ... )

خانواده ، جوامع ، فرهنگ :

 • آشنایی با فرهنگ ملل و اقوام مختلف ( زبان ، پوشش ، خوراک ، هنر و موسیقی ، آب و هوا )
 • آشنایی با تفریحات خاص هر ملل ( مکان های گردشگری ، بازیها و ... )
 • آشنایی با آداب و رسوم ملل مختلف و احترام به آنها
 • آشنایی با نحوه ی زندگی مردم ( شهری ، روستایی ، چادرنشین )
 • شناخت شباهت ها و تفاوت های افراد و فرهنگ هایشان
 • داشتن حس احترام و ارزش گذاری برای سایر ملل و اقوام و نژاد

محیط زیست :

 • شناخت بافت گیاهی و حیوانات هر مکان و لزوم مراقبت و آسیب نرساندن به آنها