مجموعه فرهنگی و آموزشی سلاله

والدین سلاله‌ای؛

چنانچه انتقاد یا پیشنهادی در خصوص یکی از مراکز مجموعه فرهنگی آموزشی سلاله داشته‌اید و آن را به مدیران داخلی مرکز مربوطه منتقل نموده اما تاکنون پاسخ و پیگیری لازم را دریافت نکرده‌اید، می‌توانید از طریق فرم زیر اقدام نمایید. فرم شما پس از تکمیل و ارسال، به رویت مدیران ارشد مجموعه فرهنگی آموزشی سلاله رسیده و پیگیری خواهد شد.

(پر کردن بخشهای ستاره‌دار الزامی است)

 


 فرم انتقادات و پیشنهادات
 نام مرکز * :
 گروه سنی که کودک شما در آن قرار دارد * :تولد تا سه سال (کارگاههای مادر و کودک)
بالای سه سال
مدرسه
 موضوع انتقاد یا پیشنهاد :برنامه های آموزشی و تربیتی کودکان
کیفیت اجرای مربیان
مدیریت داخلی مرکز
بهداشت و ایمنی مرکز
برخورد و تعامل پرسنل
کارگاه‌های دانش افزایی والدین
روند ثبت نام و مسایل مالی
سایر موارد
 آیا تاکنون انتقاد خود را به مدیر داخلی مرکز انتقال داده‌اید * :بله
خیر
 نام مدیر داخلی که انتقاد یا پیشنهاد خود را به ایشان منتقل کرده اید، یادداشت نمایید :
 آیا تاکنون انتقاد یا پیشنهاد شما توسط مدیر داخلی مرکز، پیگیری شده و به شما بازخوردی داده‌اند :بله
خیر
 انتقاد یا پیشنهاد خود را به صورت کامل شرح داده و یادداشت نمایید * :
 ما انتقاد یا پیشنهاد شما را پیگیری خواهیم نمود اما نتیجه پیگیری را زمانی می توانیم به اطلاع شما برسانیم که شماره تلفن همراهی از شما در اختیار داشته باشیم. چنانچه تمایل دارید نتیجه پیگیری پیام شما به اطلاعتان برسد، می توانید شماره تلفن همراه خود را در زیر وارد کنید :
 شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید (اختیاری) :
 از چه طریق تمایل دارید پیگیری پیام شما به اطلاعتان برسد :پیامک
تلگرام
واتساپ